Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Miriam Rossi artikkel tõlkimisest Nõukogude Liidus

Doktorant Miriam Rossi kirjutab nõukogude perioodile keskenduvas veebiväljaandes „Communist Crimes“ NSVL autorite tõlkeloomingu rollist kirjanike eneseväljenduse ühe kanalina. Rossi toob näiteid Pasternaki, Danieli, Sinjavski ja Brodski loomingu avaldamisest ja tõlkimisest väljaspool Nõukogude Liitu („tamizdat“) ja nende tekstide levitamisest NSVL-s.

Loe edasi siit: https://communistcrimes.org/en/smuggling-west-tamizdat-and-translations-ussr