Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Ajaloo ja tõlke võrgustiku esimene konverents

25.-28. mail 2022 toimub Tallinnas ajaloo ja tõlkeuuringute võrgustiku (historyandtranslation.net) konverents “Ajalugu ja tõlge: multidistiplinaarsed perspektiivid”.

Ajaloo ja tõlkeuuringute võrgustiku konverents keskendub kirjaliku ja suulise tõlke ajaloole ning selle uurimisega kaasnevatele teoreetilistele ja metodoloogiliste probleemidele. Osalejatelt oodatakse ettekandeid, milles tõlkimist käsitletakse nii ajaloo uurimise konstitutiivse kategooriana kui ka ajalooliselt spetsiifilise praktikana.

Konverentsil käsitletakse erinevaid tõlgete ja tõlkimisega seotud probleeme transnatsionaalsest ja võrdlevast perspektiivist, mistõttu sellest võivad osa võtta teadlased, kes tegutsevad erinevates valdkondades: kirjaliku ja suulise tõlke uuringud, ajalugu, kirjandusteadus, kultuuride uuringud, sotsioloogia, võrdlevad uuringud, filoloogia ja keeled, antropoloogia, religioon, rahvusvahelised suhted, filosoofia, arhiiviuuringud, muuseumiuuringud jne.

Konverentsikutse on leitav siin.