Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Ilmus „Tõlkija hääle“ IX. number

Värskes „Tõlkija Hääle“ numbris tutvustab Daniele Monticelli projekti „Tõlkimine ajaloos. Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“. Monticelli toob välja projekti peamised teoreetilised seisukohad ja eesmärgid, esitades ka projekti perioodilise jaotuse sisulised põhjendused. Projekti töörühm loodab teha laiapõhjalist koostööd erinevate tõlkemaastiku osapooltega ja jõuda lähemale eesmärgile kirjeldada tõlkelugu osana Eesti kultuuri arengu ja iseolemise loost.

Projekti doktorant Kristjan Haljak seostab essees „Tõlkija töö ihade metsas“ tõlkija alateadvuse protsesse praktilise tõlketegevusega.

Samas numbris pakub Kruusa Kalju suurepärase ja rohkete näidetega illustreeritud ülevaate jaapani luule eestindustest.