Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Anne Lange intervjuu konverentsi „Tõlkimine ajaloos“ plenaaresinejaga. Hillary Footitt mineviku olevikustamisest

Lange intervjueeritav Hillary Footitt on Londoni ülikooli professor, kes keskendub oma akadeemilises tegevuses piirkondadele, kus valitseb poliitiline ja sotsiaalne ebavõrdsus. Footitt rõhutab, et lähenemine tõlkeloo uurimisele peaks olema etnograafiline, nii et minevik ja olevik oleksid jälgitavas dialoogis. Tõlkimine sisaldab tema hinnangul võõruse mõistmist ja representeerimist, mis on vahendamisprotsessi paratamatuks osaks. Konfliktipiirkondade puhul on selge, et gruppide võimusuhete assümmeetria mõjutab ka keeli ja tõlkimist ja realiseerubki osaliselt just tõlke või selle puudumise kaudu.

Footitti esinemine toimus konverentsi „History and Translation: Multidisciplinary Persectives“ raames 27. mail 2022. Intervjuud saab lugeda siit.