Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Partnerid

Eesti Rahvusraamatukogu
https://www.rara.ee

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
https://www.utkk.ee

PRG1667 Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905-1940
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ed7a70c7-cda6-41f8-b1ab-4a1113141bec

PRG1106 Lüürilise luule tegur väikeste kirjanduste kujunemisel
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/5c3d91ce-ac01-4564-81bd-099dd0e8e881

Eesti Kirjandusmuuseum
https://www.kirmus.ee

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon
http://www.ekl.ee/tolkijad/

Loomingu Raamatukogu
Eesti Kirjanike Liidu ajakiri
http://www.loominguraamatukogu.ee

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
http://www.tlulib.ee/index.php/et/

Tõlkja Hääl
Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat
https://tolkijad.ee

Ajaloo ja Tõlke Võrgustik
https://historyandtranslation.net