Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Kaia Sisaski ja Ülo Siiraku artikkel Rabelais’ tõlkimisest Tõlkija hääle värskes numbris

Kaia Sisask ja Ülo Siirak avaldasid Tõlkijate hääle kümnendas numbris artikli “Rabelais’ limusiinlane renessansiaegse humanistliku diskursuse taustal ja tema hübriidkeel eesti tõlkes”.

Artiklis arutletakse, kuidas on võimalik tõlkes edasi anda pinget prantsuse allkeelte ja ajastute vahel olukorras, kus meie kultuurikontekstis pole olemas mitte ühtki vastet nende kajastamiseks. Ometi on Ilotar Aavisto “Pantagrueli” tõlkes (Europeia, 1998) sellega suurepäraselt hakkama saanud. Sisask ja Siirak leiavad, et teksti eesmärk lugejaid naerutada “on tõlkes igati täidetud, kuigi tundub, et rohkem muigab eesti lugeja just tõlkijate leidlikkuse üle” (lk 111).