Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Mitmekeelsuse tõlkimine ilukirjanduslikes tekstides – Methise erinumbrit ettevalmistav rahvusvaheline seminar

6. ja 7. oktoobril toimus Tallinna ülikoolis seminar „Mitmekeelsuse tõlkimine ilukirjanduslikes tekstides“. Seminaril osalesid mitmekeelsuse uurijad erinevatest keeleareaalidest, esindatud olid Itaalia, Saksamaa, USA, Kanada, Läti, Leedu, Rootsi ja Soome. Kaasatud olid ka tõlkeuurijad Tartu ülikoolist. 

Uuritud kirjanduse näited ulatusid geograafiliselt Kariibi saartelt Eestini ja ajaliselt kaasajast varase uusajani. Esindatud olid mitmed erinevad mitmekeelsuse uurimise tahud nagu mitmekeelsuse funktsioon ja klassifikatsioon tekstis, enesetõlge, mitmekeelsuse poliitilised implikatsioonid jne. Seminar toetas artiklite valmimist Methise ingliskeelseks erinumbriks „Translation and multilingualism in the history of translated literature“ (2/2023), mille toimetajateks on Daniele Monticelli, Maris Saagpakk ja Anna Verschik. Seminari raames esitati kokkuvõtted eelnevalt esitatud artikli visanditest ja arutati kasutatavate mõistete ja peamiste arusaamade üle, eesmärgiga siduda erinumbri artiklid koherentseks tervikuks. 

Seminari finantseerisid Eesti Teadusagentuur, grant PRG1206 „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010: Tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“ ja Euroopa Regionaalarengu Fond läbi ASTRA meetme „TLU TEE or Tallinn University as the promoter of intelligent lifestyle“ (no 2014-2020.4.01.16-0033).