Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Kristjan Haljak surma käsitlemisest ja tõlkimisest kirjanduses

Veebruarikuu „Sirbis“ teeb Kristjan Haljak ülevaate Loomingu Raamatukogus 2021. aastal välja antud kirjandusest, keskenduses surma käsitlemisele. Haljak loob surma kujutamise tüpoloogia, tuues välja viis kas vormilt või teemalt eristuvat rühma. LR ühe aastakäigu teoste võrdlemine annab ootamatu vaatenurga ja kõrvutab tekste erinevatest ajastutest ja keeltest.

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/surm-loomingus/