Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Total Translation: From Catford to Torop

Anne Lange artikkel ilmus Luc van Doorslaeri ja Ton Naaijkensi kogumikus “The Situatedness of Translation Studies. Temporal and Geographical Dynamics of Theorization”. Artikkel näitab Tartu-Moskva semiootikakoolkonnast põrkuva Toropi totaalse tõlke kontseptsiooni seotust humanitaaria teiste valdkondadega. Torop interpreteerib üht Catfordi tõlketüüpi kommunikatsiooni ja autokommunikatsiooni võtmes. Käsitledes tõlget tähenduseloome metafoorina, rõhutab Torop tõlke tähtsust kultuurilise identiteedi kujundajana. Lange artikkel paigutab Toropi tõlketeooria laiemasse tõlkeuuringute konteksti ja põimib oma teoreetilisse ülevaatesse ka tõlke mõiste etümoloogilise käsitluse.

https://brill.com/view/title/57017