Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Seminar baltisaksa (ajaloo) tõlkimisest

26. oktoobril 2022 toimus koostöös Baltisaksa Kultuuri Seltsiga Eestis seminar „Kuidas tõlkida (baltisaksa) ajalugu?“ Suurt publikuhuvi pälvinud seminari sissejuhatuse tegi Maris Saagpakk, kes andis ülevaate alates 1991 ilmunud baltisaksa kirjanduse tõlgetest ja nende retseptsiooni peamistest suundadest. Järgnesid ettekanded tõlkijatelt Hanna Miller, Tiiu Relve, Reet Bender, Pille Toompere ja Agur Benno, kelle vahendusel on eesti lugejateni jõudnud nii mälestuskirjandust kui ilukirjandust erinevatest baltisaksa ajaloo perioodidest. Seminari modereeris Urmas Oolup, kes on samuti baltisaksa kirjandust tõlkinud.