Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Daniele Monticelli arvustas Dante “Jumaliku komöödia” tõlget

Sirbis ilmunud põhjalikus arvustuses andis Daniele Monticelli ka lühikese ülevaate Dante tõlkeloost ja rõhutas, et “”Jumaliku komöödia” eestindamise lõpuleviimine on väga tähtis sündmus Eesti kultuuriloos. See pakub praegustele ja tulevastele eesti lugejate põlvkondadele hindamatu võimaluse tutvuda lähemalt inimkonna ühe kõrgeima vaimusünnitisega. Isegi 700 aastat pärast valmimist ei ole see lakanud kõnetamast: ei loeta ju Dante poeemi pelgalt kirjandus- ja kultuuriloo huvilistena, vaid kõigepealt ikka inimestena, kes oma olemuse mõistatusele lahendust otsivad.”

Tervet artiklit on võimalik lugeda siin.

„Just meie maise elu poolel rajal / end äkki leidsin keset sünget metsa, / sest õigelt teelt ma olin eksi läinud.“ Gustave Doré illustratsioon Dante „Jumaliku komöödia“ 1857. aasta väljaandes.         Avalik omand / Wikimedia Commons