Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Daniele Monticelli esines ettekandega Tartu Linnaraamatukogu 110. sünnipäeva kõnekoosolekul “Kultuur, identiteet, piirid”

14. aprillil esinesid Tartu Linnaraamatukogu 110. sünnipäeva kõnekoosolekul Daniele Monticelli, David Vseviov, Johanna Ross ja Paavo Matsin. Janika Kornbergi juhatatud vestlusel osalesid Heidi Iivari, Merca ja Mart Kivastik.

Tõlkeuuringute professor Daniele Monticelli esines üritusel ettekandega „Läbides piire: Eesti kultuuriidentiteedi tõlkelisusest“ Ettekanne mõtestas piiride, identiteedi ja kultuuri seotust ning käsitles tõlkimist kui olulist identiteediloome vahendit Eesti kirjanduses ja kultuuris. Võttes aluseks ärkamisaja ja 20. sajandi alguse eesti kirjandust, näidati ettekandes, kuidas tõlkides ja kohandades võõra omaks, kujundatakse ka eesti kultuuriidentiteeti.  

 https://www.luts.ee/et/sundmused/tartu-linnaraamatukogu-110-sunnipaeva-konekoosolek-kultuur-identiteet-piirid