Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Loodi ajaloo- ja tõlkeuuringute rahvusvaheline võrgustik

Ajaloo- ja tõlkeuuringute rahvusvaheline võrgustik ühendab kirjaliku ja suulise tõlke ajalugu uurivaid teadlasi. Liituma on oodatud kõik teadlased ja üliõpilased, kes huvituvad kirjalikust ja/või suulisest tõlkest olenemata institutsionaalsest, geograafilisest või erialasest taustast. Registreeruda saab võrgustiku kodulehel historyandtranslation.net/join.

Võrgustikul on järgmised eesmärgid:

  • Tuua esile kirjaliku ja suulise tõlke ajaloo uurimise olulisus nii tõlkeuuringutes kui ka teistes distsipliinides, eriti ajalooteaduses.
  • Edendada interdistsiplinaarset dialoogi ning kirjalikust ja suulisest tõlkest huvitatud teadlaste omavahelist koostööd olenemata nende erialasest taustast.
  • Organiseerida regulaarseid konverentse, töötubasid ja seminare, kus käsitletakse kirjaliku ja suulise tõlke ajalugu.
  • Otsida erinevaid koostöövõimalusi, mis edendaks õpetlaste tööd kirjaliku ja suulise tõlke ajaloo uurijatena nt ühised uurimisprojektid, doktorantide kaasjuhendamine, õppejõudude vahetus jne.
  • Pakkuda kõigile avatud mitteformaalset keskkonda, kus kirjaliku ja suulise tõlke ajaloolased ning rahvusülese ajaloo spetsialistid saaks suhelda ja koostööd teha.

Võrgustiku esimeseks ametlikuks sündmuseks on rahvusvaheline konverents 25.-28. mail Tallinnas. Konverentsil toimub ka võrgustiku asutamiskoosolek.

Konverentsikutse on leitav siin.