Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Mari Laan pidas konverentsil „Circunnavegaciones transtextuales y culturales“ ettekande hispaania kirjanduse tõlgetest Eesti keeles

Mari Laan esines Portugalis 15.-17. juunil 2022 toimunud konverentsil Portugalis Minho ülikoolis ettekandega „Kirjanduslik teekond ümberistumisega: Tõlked hispaania keelest eesti keelde ja vahendavad kultuurid“. Kandes reisimise metafoori üle tõlgete liikumisele, näitab Laan, kuidas kirjanduse teekond Euroopa ühest otsast teise – Hispaaniast Eestisse – on käinud suures osas läbi rahvusvaheliste keskuste nagu reisiminegi: II maailmasõja eelsel ajal käis see läbi prantsuse-, nõukogude perioodil vene- ja praegusel ajal ingliskeelse kultuuriruumi. Laan tõstab esile, et tõlkesotsioloogia seisukohast vajavad (pool)perifeersed kirjandused teise (pool)perifeerse kirjanduseni jõudmiseks suurte keskuste heakskiitu ning hispaania kirjanduse tõlked eesti keeles on heaks näiteks selle reegli toimimisest.