Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Väikekeelte võimalused kirjanduses, kultuuris ja ühiskonnas

Keele ja Kirjanduse ning Eesti Keele Instituudi konverentsil teeb Daniele Monticelli ettekande „Väikekirjanduse võimalused ja lõksud suurte keelte tõlketurul
eesti-itaalia suuna näitel“. Ettekanne keskendub eestikeelse kirjanduse tõlgetele itaalia keelde, seostades tõlkeprotsesse antud keelesuunal laiemate keele- ja kultuuripoliitiliste arengutega mõlemas keeleruumis. Konverentsi lõpetavas paneeldiskussioonis väikekeeltest osaleb ka Anna Verschik.

https://portaal.eki.ee/koik-syndmused/details/477.html