Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Ilmunud on koguteos „Translation under Communism“

Koguteos „Translation Under Communism“ on esimene katse koondada uurimusi tõlkimise ajaloost Nõukogude Liidus ja teistes Ida-Euroopa kommunistlikes režiimides. Selle on koostanud ja toimetanud Christopher Rundle, Anne Lange ja Daniele Monticelli; raamat ilmus kirjastuses Palgrave Macmillan.

Raamatus käsitletakse tõlkepraktikaid Venemaal, Ukrainas, Jugoslaavias, Ungaris, Ida-Saksamaal, Tšehhoslovakkias, Bulgaarias ja Poolas Nõukogude võimu diktaadi tingimustes. Tõlgete uurimine ei ole kogumiku autorite silmis keelelise koodivahetuse kirjeldamine, vaid võimalus mõista ajalugu. Totalitaarses riigikorras on kontroll kultuurikontaktide üle strateegilise tähtsusega ja tõlkepraktikate jälgimine on võimumehhanismide toimimise ja sotsiaalajaloo uurimiseks paljutõotav võimalus. Peatükkides on vaatluse all tõlkimise institutsionaalne ja sotsiaalne taust, käibinud tõlkenormid, tõlke ja tõlkijate roll Venemaa ja Ida-Euroopa sovetiseerimisel ja sotsrealistliku kaanoni kehtestamisel, tõlkijate suhestumine võimu ja tsensuuriga ja tõlkimine kui võimalus teisitimõtlemiseks ja vastupanuks.

Oma interdistsiplinaarse lähenemisega astuvad koguteose peatükid dialoogi piirkondlike kultuuriajaloolaste ja tõlkeloo rahvusvahelise käsitlustega, näidates, et tõlkeuuringud peavad lähtuma konkreetse maa sotsiaalpoliitilistest oludest ja neil on anda oma panus ajaloolisse teadmisse.

Koguteose väljaandmist toetas Eesti Teadusfondi grant PRG1206