Maris Saagpakk

34 postitust

Total Translation: From Catford to Torop

Anne Lange artikkel ilmus Luc van Doorslaeri ja Ton Naaijkensi kogumikus “The Situatedness of Translation Studies. Temporal and Geographical Dynamics of Theorization”. Artikkel näitab Tartu-Moskva semiootikakoolkonnast põrkuva Toropi totaalse tõlke kontseptsiooni seotust humanitaaria teiste valdkondadega. Torop interpreteerib üht Catfordi tõlketüüpi kommunikatsiooni ja autokommunikatsiooni võtmes. Käsitledes tõlget tähenduseloome metafoorina, rõhutab Torop […]

Mitmekeelsusest ja keelekontaktidest

Professor Anna Verschik tutvustas err portaalis novaator uuemaid vaateid mitmekeelsusele. Verschik rõhutas, et mitmekeelsus on nii ajaloos kui tänapäeval palju tavalisem nähtus kui tihti arvatakse. Lisaks tõstis Verschik esile keeleteadlikkust ja passiivse keeleoskuse tähtsust – võime keeltevahelisi seoseid luua avab uksi ka keelte juurde, mida me otseselt õppinud ei ole. […]

Miriam McIlfatrick kaitses doktoritöö luule tõlkimisest

11. jaanuaril kaitses Miriam McIlfatrick-Ksenofontov doktoritööd “Mapping the Invisible: The Elaboration of a Creative Approach to Translating Poetry” („Kaardistades nähtamatut: loova luuletõlke väljatöötamine“). Doktoritöö juhendajad olid Tallinna Ülikooli dotsent Anne Lange ning professor Daniele Monticelli. Oponendid olid Tartu Ülikooli dotsent Maria-Kristiina Lotman ning Ida-Anglia Ülikooli emeriitprofessor Jean Boase-Beier. Äsja “Loomingus” ilmunud […]

Translating the Soviet Thaw in the Estonian context: entangled perspectives on the book series Loomingu Raamatukogu

Daniele Monticelli artikkel “Translating the Soviet Thaw in the Estonian context: entangled perspectives on the book series Loomingu Raamatukogu” ilmus ajakirja Journal of Baltic Studies 51/3 erinumbris “Entangled Cultures in the Baltic Region”(2020).  Artikkel analüüsib Loomingu Raamatukogu raamatusarja, uurides seda sulaaja kontekstis. Sari ilmub 1957. aastast ja keskendub väliskirjanduse tõlgetele. Artikkel näitab, kuidas Loomingu Raamatukogu […]