Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Noorte tõlkijate suvekoolis tõlgiti Matsuo Bashō haikusid

2.-3. septembril toimus Koolimäe loomemajas Eesti Kirjanike Liidu Tõlkijate sektsiooni noorte tõlkijate suvekool, kus Alari Alliku juhendamisel oli võimalik proovida kätt Matsuo Bashō (1644-94) haikude tõlkimisega. Esimeses seminaris anti ülevaade klassikalise jaapani keele grammatikast ja haikuluule võtetest. Seejärel tutvuti eestikeelsete tõlgete ja seniste tõlketavadega ning arutleti erinevate lähenemisviiside üle. Tõlgitavad tekstid jagati laiali kommenteeritud kujul, nii et tõlkima sai asuda ka varasema keeleoskuseta. Noortel tõlkijatel oli võimalus oma tõlkeid esitada ja saada neile nii juhendaja kui ka kaasõpilaste tagasisidet.